Wat zijn de vraagstukken die we moeten aanpakken?

In alle hoeken van economie en maatschappij stapelen de vragen zich op: hoe met Nederland verder na corona? Waar moeten we mee aan de slag?

Alleen door samen in discussie te gaan kunnen we de belangrijkste vragen rond deze thema’s formuleren en scherp krijgen. Wat zijn ze volgens jou? En waarom moeten we juist nu actie ondernemen?

Reageer op de posts of stuur een mail naar info@verdermetnederland.nl om bij te dragen aan dit initiatief.