Vragen en ideeën over hoe het verder zou moeten met Nederland

Vragen:

 • Wat maakt dat het kabinet in de huidige crisis die levens en welzijn bedreigt nu wel naar wetenschappers wil luisteren en niet naar diezelfde wetenschappers als het om chronische sluipmoordenaars als klimaatverandering en de gevaren van intensieve veehouderij of stikstofuitstoot gaat?
 • Waarom blijven we groei van het BBP, hoge salarissen en bonussen voor leiders van grote bedrijven en vervuilende industrieën nastreven?
 • Willen we doorgaan met een groei in de populatie van voedselbanken en dak- en thuislozen of kan het anders zoals de directeur van het sociaal cultureel planbureau, Kim Putters, recent bepleitte?
 • Hoe kunnen we onze just in time economie, waarin we afhankelijk zijn geworden van slechts enkele mondiale spelers, zo omvormen dat we sturen op welzijnsborging van al onze burgers?
 • Wat zou er gebeuren als we een deel van onze welvaart zouden delen met de burgers van andere continenten die het veel minder hebben, waardoor deze aldaar een beter bestaan kunnen opbouwen?
 • Wat zou er gebeuren als we onze hoogwaardige kennis over landbouw (zonder pesticiden) en veeteelt (zonder antibiotica) massaal gaan delen met landbouwers en veetelers in opkomende economieën in plaats van zelf een van de grootste mondiale exporteurs te zijn? Zouden we daarmee risico’s op Q-koorts achtige uitbraken, naast stikstof problemen kunnen verminderen?
 • Moeten we het normaal blijven vinden dat CEO’s van tabaksindustrie, olie- maar ook tech bedrijven en sommige pharma bedrijven al tijden weten dat hun producten de gezondheid en het welzijn van bevolkingen bedreigen, maar dat zij hun verantwoordelijkheid voor aandeelhouders en eigen bonus belangrijker vinden dan het welzijn van toekomstige generaties?
 • Wat is er nu nodig om deze issues op de politieke agenda zowel als op de uitvoeringsagenda van CEO’s van multinationals te krijgen?

Ideeën

 • Laat de premier boven de partijen staan, zodat hij of zij nimmer partijpolitiek boven een langetermijnvisie op landsbelang kan stellen.
 • Daag politieke partijen uit om met een visie te komen hoe al onze kinderen een duurzame wereld kan worden toegezegd.
 • Laat de politiek accepteren dat er altijd fraudeurs van een sociaal vangnet zullen zijn, net zoals er CEO’s van grote bedrijven zijn die de wereld er niet beter op maken. Het afbouwen van de controle op controle zal geld kunnen vrijmaken wat gebruikt kan worden om ieder een minimum inkomen te garanderen.
 • Schaf de overheidsboete bij te laat betalen af voor hen waarvan sociale dienst en belastingdienst weten dat ze te weinig inkomen hebben om deze boete terug te betalen. Zet het geld van die incasso machines in om deze mensen met coaching te ondersteunen.
 • De wereldwijd toenemende antibiotica resistentie vraagt om nu handelen, willen we in staat zijn om bij een hierna volgende corona crisis de longontstekingen nog te kunnen behandelen. Dit betekent schone stallen, geen antibiotica in veevoeder en geen promotie van over de counterverkoop van antibiotica.

Titus Vissers, gepensioneerd