Vijf veel gestelde vragen over Verder met Nederland

 

  1. Wat is Verder met Nederland?

Verder met Nederland is een initiatief dat de denk-, innovatie- en doe kracht in ons land wil gebruiken om antwoorden en acties te ontdekken voor hoe het verder moet met Nederland. Dat willen we juist nu doen, nu heel veel dingen onzeker zijn en iedereen open staat voor open denken over de toekomst. Via crowd wisdom (veel mensen samen kunnen een beter beeld neerzetten dan experts) willen we zoveel mogelijk verschillende vragen, ideeën en inzichten verzamelen, van prominenten tot gewone Nederlanders, om een zo rijk mogelijk antwoord te kunnen formuleren, waaraan we concrete acties kunnen verbinden. In ons manifest kun je verder lezen wat we voor ogen hebben.

  1. Wat gaat Verder met Nederland met de bijdragen doen?

Verder met Nederland werkt in twee fasen. Op de eerste plaats verzamelen we nú zoveel mogelijk vragen, ideeën en inzichten om een zo inclusief mogelijk beeld te krijgen van hoe het verder zou moeten met Nederland. We analyseren de bijdragen en werken op basis daarvan toe naar een Verder met Nederland Visie. Deze Visie presenteren we 100 dagen na de televisietoespraak van de minister-president, op maandag 22 juni 2020, aan alle Nederlanders.

In de tweede fase willen we op basis van de Verder met Nederland Visie bepalen welke plannen concreet tot uitwerking kunnen worden gebracht en hoe we initiatieven en mensen daarvoor kunnen verbinden. Verder met Nederland is niet alleen een denktank, maar wil juist ook Nederlanders inspireren en activeren om bij te dragen aan de doorontwikkeling en uitvoering van concrete initiatieven. Zo brengen we samen Nederland verder, tijdens en na de coronacrisis. Daar worden we allemaal beter van. Hoe we dit precies kunnen doen, is voor een belangrijk deel afhankelijk van de bijdragen.

  1. Waarom zou ik aanhaken bij Verder met Nederland?

Verder met Nederland werkt toe naar een Visie die niet uitsluitend gestoeld is op de meningen van experts, maar ook op hoe Nederlanders zelf denken dat het verder moet met Nederland. Jouw idee, inzicht of concrete plan draagt daar aan bij. Maar ook als expert ben je natuurlijk van harte welkom en geven we jouw inzichten en ideeën graag een goede plek in de Verder met Nederland Visie.

  1. Hoe kan ik meedoen met Verder met Nederland?

Je kunt aan Verder met Nederland deelnemen door een inhoudelijke bijdrage te leveren. Zie linkje voor de voorwaarden hiervoor. Ook stellen we het op prijs als je dit initiatief bij anderen onder de aandacht wilt brengen. Bijvoorbeeld via Twitter, Facebook, LinkedIn of andere media. Mocht je je op een andere manier willen inzetten voor Verder met Nederland, stuur ons een email via info@verdermetnederland.nl.

Verder met Nederland is een burgerinitiatief en heeft op korte termijn behoefte aan professionals die mee willen helpen met de webredactie. Daarnaast staan we open voor partijen die Verder met Nederland willen helpen financieren. Ook hiervoor zijn we bereikbaar via info@verdermetnederland.nl.

  1. Wie zit er achter Verder met Nederland?

Verder met Nederland is een initiatief dat wordt gedragen door iedereen die een bijdrage levert en heeft geleverd op dit platform. Het burgerinitiatief is aanvankelijk gestart door een aantal individuele betrokkenen en wordt o.a. gesteund door:

Nyenrode Business Universiteit

VNO NCW

ABN AMRO

Energie Nederland

Studentencollectief TheFAC