Wat zijn jouw ideeën over Nederland na de coronacrisis? 

Deze crisis raakt ons allemaal: rijk/arm, jong/oud, links/rechts. We zitten in hetzelfde schuitje en het dwingt ons tot nadenken over onze manier van leven.

We kunnen dingen veranderen. We bewijzen het nu al. Lucht en water worden schoner, files en lawaai worden minder. We weten elkaar te vinden en nieuw ondernemerschap ontluikt.

Deze nieuwe verbondenheid kan de samenleving enorm verrijken. Dit is het moment om na te denken over hoe het anders kan en hoe we dat dan zouden kunnen realiseren. Om te voorkomen dat we na de crisis terugvallen in oude patronen van individualisme en stress, is Verder met Nederland gestart. Verder met Nederland is een burgerinitiatief waarmee we zoveel mogelijk verschillende ideeën en inzichten verzamelen. We werken toe naar een visie die juist niet uitsluitend gestoeld is op de meningen van experts, maar juist hoe een dwarsdoorsnede van Nederlanders denkt dat het verder moet met Nederland. Jouw idee, inzicht of concrete plan draagt daar aan bij. Deze Visie presenteren we 100 dagen na de televisietoespraak van de minister-president, op maandag 22 juni 2020.

Denk mee. Denk grenzeloos. Kom met ideeën. Je kunt zelf een bijdrage schrijven of je laten interviewen door een van onze redacteuren. Neem contact op via info@verdermetnederland.nl.