De kracht van stewardship in turbulente tijden

10 leidende principes voor duurzame ontwikkeling 

Op het hoogtepunt van de coronacrisis leken we wel overspoeld te worden met allerlei grootse visionaire oproepen voor een toekomstbestendig Nederland. Onder het mom van ‘never waste a good crisis’ riepen meerdere verschillende partijen en groeperingen op tot post-coronabeleid richting een groenere economie en duurzamere maatschappij.

De coronacrisis bracht ons ook tot een ander besef. Wanneer een virus, dat we niet eens kunnen waarnemen met het blote oog, onze economie, onze volksgezondheid en onze samenleving zodanig weet te ontwrichten dat het ons zelfs tot stilstand weet te brengen, waar kunnen we in het oog van de chaos onze houvast dan nog in vinden?

Een onzichtbare crisis

Zelfs nu Nederland weer langzaam van het slot gaat, zien we ons vandaag de dag nog steeds geconfronteerd met ingrijpende maatschappelijke opgaves. Het klimaat verandert nog steeds en onze ecologische grenzen hebben we overschreden. Al met al hebben we te maken met zeer complexe uitdagingen die nog steeds urgent zijn en dringend om een oplossing vragen. En waarvoor alleen duurzame transities en transformaties een mogelijke uitweg bieden. Feitelijk gezien is er sprake van een paradox: ‘Het gaat beter én slechter met de wereld dan ooit’.

Weg van de grootse visies

Wij denken daarom dat je terug moet naar de basis en naar de kern van ons mens-zijn.  Geen grootse visies, maar een klein en bescheiden “boodschappenlijstje”. Wat als we 10 leidende principes kunnen formuleren die ons even goed naar een groenere economie en duurzamere maatschappij kunnen brengen? Principes waarmee we van onszelf stewards maken, oftewel ‘rentmeesters’ die verantwoordelijkheid nemen en rekening houden met de belangen van anderen en toekomstige generaties. Want ook dat is nodig voor een toekomstbestendig Nederland.

10 leidende principes voor duurzame ontwikkeling

Het credo ‘never waste a good crisis’ biedt hoop dat er iets positiefs uit de coronacrisis voort kan komen. Maar het besef dat we als mensen niet teruggaan naar het verleden, maar altijd het nieuwe tegemoet treden, biedt een kans om actief te kiezen voor een toekomst waarin duurzame ontwikkeling centraal staat.

De 10 leidende principes voor duurzame ontwikkeling, en waarop deze bijdrage is gebaseerd, zijn hier in alle volledigheid terug te lezen: https://www.linkedin.com/posts/rowenaachterkamp_de-kracht-van-stewardship-in-turbulente-tijden-activity-6683675538797690880-Q2Ec

Over de auteurs

Rob Wetzels is een bevlogen voorvechter en sparring partner voor het realiseren van duurzame ontwikkeling in business en society. Een pensionado die daarom nog niet met pensioen kan. Oud-Kerndocent en -Program Manager bij Nyenrode Business Universiteit en oud-organisatieadviseur.

André Nijhof is hoogleraar Sustainable Business en Stewardship aan Nyenrode Business Universteit.

Rowena Achterkamp is organisatieadviseur bij Rijnconsult en sinds januari 2020 lid van de Raad van Toezicht bij stichting Max Havelaar (FairTrade Nederland).