Verder met Nederland: het toeristisch perspectief…

Toeristen kijken met een frisse blik. Wat voor ons heel gewoon is, kan voor hen heel bijzonder zijn. Voor de uitbraak van de coronacrisis bewonderden ruim 1,3 miljard mondiale reizigers, inclusief wijzelf, uiteenlopende plekken op de wereld. De Verenigde Naties verwacht dat dit er in 2030 1,8 miljard zijn. Wereldburgers op zoek naar memorabele ervaringen en belevenissen. Daar gaat een enorme kracht vanuit; een kracht die we willen koesteren en benutten, en in goede banen willen leiden, ook in Nederland.

NBTC pakte daartoe de handschoen op en ontwikkelde gedurende een uitvoerig co-creatieproces samen met ruim honderd betrokkenen, van binnen en buiten de sector, de visie ‘Perspectief 2030’. Perspectief 2030 gaat over de bestemming Nederland. Over de transformatiekracht van toerisme en de bijdragen die deze sector levert aan de maatschappelijke opgaven van ons land. Toerisme niet louter als doel op zich, maar als middel tot uiteenlopende uitdagingen op evenzoveel uiteenlopende plekken in ons land. De visie houdt rekening met de grote verschillen per stad en streek. Zij overstijgt individuele actoren en raakt aan uiteenlopende aanpalende sectoren en beleidsterreinen. Betrokkenen, direct of indirect, kiezen hoe zij willen bijdragen aan het perspectief; ook NBTC.

Het maatschappelijk bewustzijn ten aanzien van toerisme verandert; onder reizigers, bewoners, bedrijven en bestuurders. De coronacrisis lijkt dat proces uit te vergroten en te versnellen. De komende tien jaar vragen een andere kijk en aanpak dan de afgelopen tien jaar. De toekomst vraagt om nieuwe paradigma’s als basis voor een toekomstbestendige benadering, inclusief nieuwe KPI’s, die naast het economisch belang ook nadrukkelijk rekening houden met o.a. ecologische en sociaal-maatschappelijke belangen.

Op basis van gedeelde belangen van bewoners, bedrijven en bezoekers moet de beweging naar actie gemaakt moeten worden, ten behoeve van een land, streken en steden waarin we met liefde wonen, werken en recreëren, waar gasten zich welkom voelen en graag op bezoek komen en waar ondernemers kunnen floreren. Een vitale plek, waar we allen profijt van hebben.

Samenwerken aan de realisatie hiervan is geen lineair proces en ook geen ‘quick win’. Het vraagt extra inspanningen en samenwerking over geografische, sectorale en bestuurlijke grenzen heen, waar belangen soms kunnen botsen. Het is echter meer dan de moeite waard om met elkaar de enorme transformatiekracht van toerisme te benutten en richting te geven. Dat gaat niet vanzelf. Zelfs niet op basis van de Coronacrisis. Bestaande marktkrachten zijn immers sterk. Ondernemers zullen versneld op zoek gaan naar groei. Consumenten hebben sterke, vaste reispatronen. Een ‘reset’ in denken en vooral doen vereist actief richting geven waar nodig en ruimte bieden waar mogelijk. Vanuit een visie op onze toekomst gecoördineerd sturing geven aan goed gekozen en samenhangende interventies. Anders lopen we het gevaar dat opportunisme zege viert en we – zeker na de introductie van vaccin of remedie – terugvallen in wat was, terwijl we mondiaal en in Nederland een unieke kans hebben op een toekomstbestendige en duurzamere ontwikkeling.

Samen sterk voor een geliefd, leefbaar en waardevol Nederland.

Jos Vranken, Algemeen Directeur Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC)