De Visie voor Nederland

We hebben de balans opgemaakt. Wat is de rode draad in alle bijdragen en wat zou een vervolgstap kunnen zijn? Lees het in de Visie voor Nederland.

Echte doorbraken bereik je samen – Toekomstbestendig opbouwen van Nederland

Overheid en bedrijfsleven kunnen samen richting geven aan een herstart om de economie toekomstbestendig op te bouwen.