Kansen in crisistijd: De overheid heeft nu de kans ons op een duurzamer pad te brengen.

Hopelijk kunnen we in deze verschrikkelijke situatie met veel menselijk leed een extra stap zetten om onze maatschappij verder te verduurzamen. De overheid heeft nu de kans om ons op een structureel duurzamer pad te brengen.

Hoe gaat het verder met boeken in Nederland?

Het zou ideaal zijn als alle boeken over de hele wereld in de Cloud te benaderen zijn.

De kracht van stewardship in turbulente tijden

10 leidende principes voor duurzame ontwikkeling

Waardevol verder

Reflectie op de betekenis van ‘schoonheid’, waarop de waarden van onze maatschappij zijn gebouwd, kan een bijdrage leveren aan ‘Hoe verder met Nederland.’

Verder met Nederland: het toeristisch perspectief…

Over de transformatiekracht van toerisme en de bijdragen die deze sector levert aan de maatschappelijke opgaven van ons land.

IKKE: we worden weer eigenaar van onze data

Sla alle data op in een datakluis en beslis zelf aan wie welk deel van onze data voor welk doel ter beschikking wordt gesteld en tegen welke prijs.

Onderwijs in een veranderende context

Sociale afstand bemoeilijkt het leren. We ontdekken de wereld op alle mogelijke manieren, maar vooral met en door elkaar.

Culturele functies in historische gebouwen dragen bij aan verbinding

Historische gebouwen zijn plekken van verbinding en inspiratie, en vormen broedplaatsen voor dialoog en nieuwe, onorthodoxe ideeën die nodig zijn om Nederland verder te helpen bij de komende transformatie.

Van overleven naar leven: Groeien door te doen vanuit een nieuw vertrekpunt

Het is een uitstekende gelegenheid om een nieuw ontwerp te maken.
Vanuit jouzelf, vanuit jouw bijdrage aan het grotere geheel.

Maatschappelijke bijdrage en behoeften bevolking als basis voor financiële steun

Industrie uit het verleden overeind houden met staatssteun? Of juist jonge duurzame bedrijven die de toekomst bepalen?