Maatschappelijke bijdrage en behoeften bevolking als basis voor financiële steun

Onlangs werd het tweede steunpakket voor ondernemers bekend gemaakt. De komende tijd zullen er nog meer belangrijke financiële keuzes gemaakt moeten worden door de regering. Wie krijgt veel steun, wie wat minder? Wordt oude industrie uit het verleden overeind gehouden, of jonge duurzame bedrijven die de toekomst bepalen?

We zijn verblijd door minister Van Engelshoven dat er 300 miljoen euro vrij is gemaakt voor de kunst- en cultuursector. Dit zal de eerste nood kunnen lenigen. Maar wat betekent het voor de vele zelfstandigen in de sector? Ik vraag me daarom af hoe keuzes als deze door het kabinet worden gemaakt. 300 miljoen voor kunst en cultuur en twee miljard staatssteun voor de KLM?

Vanuit het BankGiro Loterij Fonds (onderdeel van Stichting DOEN) steunen wij kunstenaar Yuri Veenman. Met zijn kunstactie “Dit zijn onze helden” zet hij de vitale beroepen af tegen onder meer het ambt van de topman van KLM en van Shell. 20 mei plaatste hij 10 poppen op sokkels op het Malieveld. De poppen zijn allemaal even groot (zo’n twee meter), maar de sokkel waar ze op staan verschilt in hoogte. Hoe hoger, hoe meer salaris. De topman van KLM staat op eenzame hoogte, terwijl andere beroepen die veel in het nieuws waren als ‘vitaal’, het nakijken hebben. Premier Mark Rutte staat naast de topman, die bijna drie keer zoveel verdient.

Poppen op sokkels en beloning topman KLM

De coronacrisis laat zien dat mensen steun putten uit de saamhorigheid. Niemand wil in een land leven waar wél alles gedaan wordt om het bedrijfsleven de vrije hand te geven, maar waar geen goede gezondheidszorg of goed onderwijs is, waar het onveilig is, waar geen aandacht is voor duurzaamheid, waar de openbare ruimte door de markt wordt geregeerd. Mensen willen met elkaar een betere wereld maken, er voor elkaar kunnen zijn, elkaar kunnen helpen, samen de schouders eronder zetten, genieten van schone lucht en volop groen en van het mooiste wat de mens is gegeven: het kunnen genieten van muziek, dans, toneel en zang.

Ik vraag mij of het kabinet zich bij het bepalen van de hoogte van de financiële ondersteuning laat leiden door deze behoeften van de bevolking. Dat het bij het verdelen van steun dus niet alleen gaat om de economische waarde. Dat het nu juist een moment is om de duurzame en sociale keuzes te maken door nadrukkelijk de maatschappelijke waarde van de verschillende sectoren mee te nemen. En ons, de kiezers, de bevolking, daarin mee te nemen. Ik vind ook: als de KLM staatssteun krijgt, geef het bedrijf dan meteen een pakket van duurzaamheidseisen mee, zoals het vliegen op schone brandstof. En laat een deel van de beoogde staatssteun aan KLM ten goede komen aan het bouwen van supersnelle duurzame treinverbindingen tussen de belangrijke Europese steden. Is het een raar idee als ik al een KLM-trein zie rijden?”

Anneke Sipkens

(oud) algemeen directeur Stichting DOEN

Stichting DOEN gelooft in een groene, sociale en creatieve wereld.

Een deel van deze opinie is eerder opgenomen in P+.