Van overleven naar leven: Groeien door te doen vanuit een nieuw vertrekpunt

Er is veel veranderd in de wereld. We ervaren allemaal dat dingen anders gaan. Gaan we nog wel terug naar hoe het was? Of nodigt dit ons juist uit tot constante beweging en verandering? Naast alle uitdagingen biedt dit ook kansen. We waren immers al onderweg met elkaar. We wilden al veel dingen graag anders. In de zorg en het onderwijs waren veranderingen al in gang gezet. De landbouw moet anders. Met de natuur en het milieu willen we voorzichtiger omgaan.

Het vraagt een verandering in kijken, denken en doen. We zijn in staat gebleken ons snel aan te passen. Dát is hoopgevend. Een bemoediging. We hebben nu allemaal persoonlijk de kans om terug te gaan naar onze kern: waar doen we het voor? We hebben de kans om onszelf, en dan vooral ons hart, de vraag te stellen: wat vind ik echt belangrijk? Wat wil ik behouden? Wat heb ik geleerd in deze afgelopen periode dat ik anders zou willen doen? Voor mijzelf, maar ook voor iedereen in mijn omgeving?

Waarde toevoegen

Het is een uitstekende gelegenheid om een nieuw ontwerp te maken. Vanuit jouzelf, vanuit jouw bijdrage aan het grotere geheel. Voor het bedrijf waarin je werkt. Of voor het team waar je deel van uitmaakt. In dit ontwerp is dit het uitgangspunt: Hoe kan ik waarde toevoegen voor anderen? Op welke manier kunnen wij, ook als team bij elkaar, deze waarde dan het beste toevoegen, waarbij we alle talenten van iedereen optimaal benutten? We doen het immers ‘met elkaar, voor elkaar’.

We mogen op een nieuwe manier kijken en ervaren dat we in onszelf zoveel talenten en mogelijkheden hebben dat we goed in staat zijn om op iedere verandering nu en in de toekomst te anticiperen. Die wijsheid en creativiteit zit in ieder van ons. Met een praktische formule willen wij ondersteunen om deze kracht in iedereen aan te boren en om te zetten naar ‘gewoon doen’. Naar onderweg gaan. Naar ontwikkeling en groei. Stap voor stap. Voor iedereen.

Nieuwe vertrekpunt

De formule stelt de juiste vragen en helpen zo om voor jezelf nieuwe ruimte en mogelijkheden te vinden. Een nieuw ontwerp, een nieuw vertrekpunt. Dat geeft inspiratie, helderheid, rust en lucht. Dat helpt om de constructieve beweging te maken. Het hoeft morgen niet ineens helemaal anders te zijn. Goede dingen houden we vast. De dingen die we anders willen, gaan we stap voor stap loslaten. We gaan vanuit dit nieuwe vertrekpunt onderweg met elkaar. Door de formule te gebruiken, hebben we steeds het juiste gesprek met elkaar.

Gewoon doen

En komt er dan een volgende uitdaging? Een virus, of misschien iets anders? Dan hebben we altijd ons gezamenlijke referentiekader om ook weer op die ontwikkelingen in te spelen. Zo kunnen we heel concreet van start. We kunnen gewoon gaan dóen. Ieder op zijn eigen manier.
Vandaag al. Omdat continu aanpassen en evalueren onderdeel is van de formule.
Zo maken we stapje voor stapje de beweging ‘van overleven naar leven’.

Evelien Verkade, mede-initiatiefnemer Improve360