Kansen in crisistijd: De overheid heeft nu de kans ons op een duurzamer pad te brengen.

Een tijdelijke dip en beperkte structurele shift in de energievraag geeft ons de kans om de impact van de energietransitie te vergroten en tijdswinst te boeken. De Europese Green Deal – een zinspeling op de New Deal van president Roosevelt na de Grote Depressie – krijgt ook een nieuwe lading met de aanstaande te verwachte economische malaise. Om die te bestrijden, trekken overheden alle middelen uit de kast en zijn zelfs de Europese  begrotingsregels kortstondig aan de kant geschoven. Daarom is het juist nu tijd om grootschalige duurzame investeringen naar voren te halen. Die leveren een aanzienlijke economische bijdrage en helpen de energietransitie vooruit. Zodat de positieve effecten van het coronavirus op CO2-uitstoot, luchtkwaliteit, stikstof, biodiversiteit en het brede milieu behouden blijven en onze gezondheid en sociale welvaart na de crisis verder toenemen.

In Nederland kan gedacht worden aan het versnellen, het vergroten en het naar voren halen van aangekondigde wind-op-zee-tenders, het verlengen en
vergroten van subsidieprogramma’s, het uitschrijven van subsidies voor CO2-reducties in de industrie, het investeren in regionale warmtenetten en de financiële ondersteuning voor grootschalige innovatieve oplossingen, zoals opslag, waterstof of energiehubs op zee. Daarnaast zijn er grote tekorten aan technisch personeel bij netbeheerders en aannemers. Een gericht trainingsprogramma kan mensen helpen die elders in de economie als gevolg van Covid-19 hun baan verliezen om snel weer aan de slag te kunnen.

Nederland verdient meer dan twee derde van zijn bnp onder zeespiegelniveau. De effecten van de natuur en de klimaatverandering op onze maatschappij zijn daarmee verhoudingsgewijs zeer groot. Hopelijk kunnen we in deze verschrikkelijke situatie met veel menselijk leed een extra stap zetten om onze maatschappij verder te verduurzamen. De overheid heeft nu de kans om ons op een structureel duurzamer pad te brengen.

Jan Willem Velthuijsen, Chief Economist, PwC Netherlands

Dit is een deel uit het artikel: Coronacrisis biedt ook lichtpuntje op het gebied van energietransitie’. Lees het gehele artikel hier.