Zorgzaam eigenaarschap – met en voor elkaar

Schrijnende beelden en verhalen van zieke mensen op de IC laten zien hoe kwetsbaar wij mensen zijn. De wereld en ons geluk zijn niet zo maakbaar als ook ik wel eens denk. Het coronavirus kijkt niet naar de dikte van je portemonnee, waar je woont, de prestaties die je hebt geleverd of het economische welvaartsniveau van je land. Voor het virus is iedereen gelijk.

Het verdriet van mensen als ze niet bij hun geliefden mogen zijn gaat mij aan het hart. Iedereen wil immers een troostende arm om zich heen en iemand die voor je zorgt als je ziek bent. Gezien worden als mens. Het is dan ook hartverwarmend dat zoveel initiatieven genomen worden om anderen tot steun te zijn. Het gaat vaak om kleine dingen zoals boodschappen doen, een mooie tekening maken, muziek maken in de tuin en een telefoontje plegen. Soms gaat het om grotere gebaren, zoals het inzamelen van mondkapjes en het geven van laptops aan kinderen in arme gezinnen.

Gelukkig beginnen de cijfers over het aantal opnames op de IC en het aantal mensen dat is overleden langzaam te dalen. De maatregelen die getroffen zijn, lijken hun effect te hebben. Je ziet hier de grote impact die alle ‘kleine bijdragen van elke Nederlander hebben: afstand houden, elkaar de ruimte geven en rekening houden met elkaar. Ook al zie je niet gelijk het resultaat, iedere individuele bijdrage doet ertoe en is essentieel in het bestrijden van het virus. Voor het virus is ieders bijdrage belangrijk.

Dit besef dat iedereen gelijk en ieders bijdrage belangrijk is, is essentieel voor onze toekomst. De bestrijding van het virus laat zien welke kracht en zorgzaamheid er in ons schuilt als we eigenaarschap laten zien: zorgzaam eigenaarschap.

De bestrijding van het virus is één van de grote uitdagingen waar we de komende tijd voor staan. Ook de verandering van het klimaat en de vergrijzende en snel veranderende maatschappij vragen onze aandacht. Hoe zorgen we ervoor dat deze aarde leefbaar blijft? Dat er goede betaalbare zorg is met voldoende handen aan het bed? Dat je voor het inkomen op je oude dag niet in je eentje de klappen op de financiële markten hoeft op te vangen? Het vraagt om een nieuwe balans tussen individualisme en zorg voor elkaar.

Zorgzaam eigenaarschap is ook op andere maatschappelijke vraagstukken de sleutel. Les van de coronacrisis is dat we met ieders inzet grotere doelen dichterbij brengen. Met elkaar en voor elkaar.

Edith Maat

Directeur Pensioen Federatie