“Wat een geweldige tijd waar in we leven. Thank God for Corona!”

Ja, je leest het goed, ik ben blij met Corona. Niet met de ziekte, maar wel wat het met ons als mensheid doet.

Uitdagingen die voor het Corona tijdperk onoplosbaar leken te zijn, zorgen nu voor ongekende hervormingen.

  • In eens is het mogelijk nieuwe vormen van onderwijs aan te boren, waardoor kinderen op meer individuele basis, onderwijs kunnen ervaren die bij hun leer curve past en docenten mogelijkheden bieden om de werkdruk te verlagen;
  • Bezwaren tegen thuis werken worden verdampt. Dit bied mogelijkheden om te ontdekken hoe werk en privé in balans gebracht kunnen worden; Wie zegt dat we ieder dag evenveel uren moeten werken, als we aantoonbaar effectiever werken als hier flexibel mee om gegaan kan worden?
  • “Ik” maakt plaats voor “wij”. We vinden nieuwe manieren om met elkaar in verbinding te komen, ondanks social distancing.
  • Vitale beroepen worden meer gewaardeerd dan ooit, zonder onze docenten, zorgverleners, hulpdiensten en ondersteunende diensten, draait onze samenleving niet meer.

Ik merk dat het bij mij kriebelt van de energie om onderdeel te zijn van dit soort mooie initiatieven. We staan aan de voor avond van een fundamentele verandering in hoe we de wereld om ons heen beleven en hoe we hiermee willen omgaan.

Als we deze tijdelijke situatie nu eens omzetten naar toekomstbestendige oplossingen, zoals bv het hervormen van het onderwijs? Niet alleen uit het perspectief van de onderwijsbranche, maar ook vanuit het perspectief van de leerling, de ouders en het bedrijfsleven.

In de ideale situatie, hoe ziet ons onderwijs er dan uit? Wat hebben kinderen nodig, om hun maximale potentieel te ontdekken? Op het gebied van kennis, maar ook  qua persoonlijke ontwikkeling? Waar ligt de verantwoordelijkheid van onderwijs en waar die van ouders en leerlingen?

Wanneer ik dit soort vragen voor mijzelf beantwoord dan zie ik het onderwijs als volgt voor me:

  • Onderwijs is een gelijke, gezamenlijke verantwoordelijkheid van Leerling, Ouder en Docent;
  • Kerndoelen onderwijs passen bij de steeds sneller veranderende wereld om ons heen. Denk hierbij bv aan vaardigheden als discussiëren, verantwoordelijkheid nemen voor het eigen aandeel in de relatie met de ander, zelfreflectie en ondernemerschap.
  • Onderwijs wordt met hybride oplossingen gegeven, afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de leerling. Voor de sociale ontwikkeling is samen leren / werken en spelen onontbeerlijk, maar kennis overdracht kan vaak  prima via online methodieken.
  • Onderwijs wordt een maat pakket  ipv een standaard pakket, zodat iedere leerling uitgedaagd wordt in zijn leercurve.

Wie spart er met mij / ons mee over dit onderwerp?”

Jolanda Goedhart-Blom