Een wereld zonder kunst is: MEH!

Ook in deze tijd blijkt maar weer, creativiteit is een belangrijke vaardigheid om wendbaar te blijven en in te spelen op wat speelt. Creativiteit ligt aan de basis van innovaties, geestige, leuke, verrassende en slimme ideeën. Hoe zeker het leven soms ook lijkt, niets is minder waar weten we nu. Willen we vooruit of het anders doen, dan is creativiteit wat mij betreft een belangrijke vaardigheid om toekomstgericht te kunnen opereren. Daarom is mijn pleidooi dat we op scholen, ja ook in het hoger onderwijs, meer aandacht besteden aan de ontwikkeling van creativiteit en dat we gaan investeren in de kunsten en onze kunstenaars.

Een wereld zonder kunst, kan jij het je voorstellen? We omringen ons, vaak zonder te beseffen, met allerlei vormen en uitingen van kunst in het dagelijks leven. Denk aan de architectuur waar we ons tussen bewegen en openbare kunstwerken waar we langs rijden. Denk aan de boeken die we lezen. Ze maken ons rijker, wijzer en geven net die andere blik op de wereld. Of zorgen dat we ons even in een andere dimensie kunnen begeven. Ga jij daarom ook zo graag naar de film?

Kunst zorgt voor schoonheid, ontroering en verwondering. We bezoeken concerten om ons te laten vervoeren door muziek, dans en toneel, we zijn even weg van onze dagelijkse beslommeringen. Ik vergeet nog design, poëzie en graffiti te noemen en vast nog veel meer. Dit alles in al zijn verschijningsvormen en verscheidenheid maakt ons leven mooier, kleurrijker en we leren er van.

Kunst brengt de verbeelding op gang en het is een krachtige katalysator voor troost, de dialoog en kan een proces voor zelfontdekking zijn. Met andere woorden: kunst inspireert en verruimt onze geest.

Toch merk je dat we kunst niet als levensader zien en van marginaal belang vinden, want pas na felle kritiek vanuit andere hoeken heeft dit kabinet besloten om met geld over de brug te komen voor de sector. Ook doen we, merk ik, vaak minachtend over kunstenaars. We zien ze als mensen die hun hobby uitoefenen. Ze moeten functioneren als ondernemers, terwijl de meesten werken en leven vanuit passie voor hun vak en niet om er rijk van te worden. Uit onderzoek blijkt ook dat hun mindset vaak niet op geld gericht is. Zo komen veel kunstenaars vaak net rond en leven van een minimum, maar het zijn wel de mensen die vreugde, ontspanning en kleur in ons leven brengen.

Die minachting blijkt natuurlijk ook uit de kaalslag die de afgelopen jaren heeft plaats gevonden in de kunst en cultuursector. Dus wanneer ik aan een nieuwe toekomst denk, na Corona, dan zou ik graag een herwaardering voor de kunsten willen zien. En het vak Creativiteit, gegeven door vakdocenten, waarin nieuwsgierigheid, creëren en de dingen bevragen centraal staat, introduceren op scholen.

Leonie Mijnlieff, Facilitator en Coach bij Artsmart Trainingen