Werken aan een nieuw en open Nederland

Een pandemie. Het woord stond eigenlijk in alle crisisdraaiboeken. Toch hielden we er allemaal, ikzelf incluis, weinig rekening mee.

Aardschok

Na de aanvankelijk aardschok en het in de benen houden van de zorg en bedrijven moeten we nu al weer gaan bouwen. Dat gebeurt door sommige sectoren – op basis van goede protocollen – weer (gedeeltelijk) te openen. Zo gaat de economie weer gefaseerd en veilig open. Dat geeft perspectief en vertrouwen aan ondernemers en werknemers. En in combinatie met de anderhalve meter regel en beschermingsmiddelen en apps kan dit ook.

Ondertussen moeten we met het kabinet een tweede steunpakket opzetten, dat zorgt dat bedrijven ook na mei overeind blijven en we samen de lasten daarvan delen nu al die bedrijven gedwongen stilliggen of daar direct door worden geraakt buiten hun macht.

Werken aan de toekomst op twee manieren

Naast de zorg en het redden van bedrijven moeten we blijven werken aan onze toekomst. Juist om mensen weer vertrouwen en perspectief te geven en als sterk fundament voor herstel. Twee sporen zijn daarbij essentieel.

  1. Slimmer en sterker met aansprekende projecten

Toeters en bellen aan het tweede steunpakket verbinden, helpt bedrijven niet en maakt alles bovendien nodeloos ingewikkeld. Nee, slimmer uit de crisis komen we door bijvoorbeeld vol te blijven inzetten op (duurzame) woningbouw en nieuwe infrastructuur. Er is nog steeds woningnood en dat blijft. Met een offensieve overheidsaanpak slaan we twee vliegen in één klap. Zo kan de bouw onze economie ook weer wat stutten en groei bevorderen. Daarnaast is het de tijd met goedkoop kapitaal zaken als de Lelylijn aan te leggen en te investeren in nieuwe en slimme infrastructuur die onze economische structuur versterkt. Met projecten als Deltawerken Waterstof, CO-2 opslag (en elektrisch transport kan Nederland wereldwijd toonaangevend worden zonder carbon leakage of andere gevaren. Zo’n projectmatige aanpak legt de eerste bouwstenen voor een groener en slimmer Nederland.

  1. Internationaal blijven denken.

In tijden van crisis is de natuurlijke reflex je terugtrekken achter de dijken. Dat is de verkeerde reflex, want alleen door internationale samenwerking komen we uit deze crisis. Bijna 2,5 miljoen banen hangen daar mee samen. De ontwikkeling van vaccins of het klimaatprobleem kunnen we alleen gecoördineerd oppakken als we als landen samenwerken. Willen we onze open en geglobaliseerde economie weer op gang krijgen, voorkomen dat bestaande ongelijkheden verdiepen en de wereldwijde volksgezondheid verbeteren, dan kunnen we mensen en landen niet negeren en een hek om Nederland of de EU zetten. Ook ontwikkelingslanden hebben economische noodmaatregelen nodig om mensen door de crisis te helpen. Een beleid gericht op internationale samenwerking, sterke Europese coördinatie en beleid dat de meest kwetsbaren in de wereld extra beschermt, is goed voor Nederland en in ons aller belang.

Alleen als we internationaal samenwerken en parallel blijven werken aan een slimme en gezonde toekomst komen we verder met Nederland. Ik geloof in die toekomst. Werken we samen aan die mooie projecten?

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW

1 mei 2020