Kiezen is KIEZEN: VOL inzetten op topsectoren

Niemand kan goed zijn in alles, althans niet meer. Ook een land niet. Samenwerking, betere samenwerking geeft een groter voordeel. En het wordt nog beter in Europees verband.

Nederland heeft voor negen topsectoren gekozen… OF bedoeld te kiezen. Natuurlijk en zeker met veel extra inzet en nadruk, maar onvoldoende. ECHT kiezen betekent:

 1. Volle inzet van sterk gecoördineerde R&D door universiteiten en kennisinstituten op vrijwel uitsluitend deze 9 topsectoren. 80% van onze investeringen op deze negen (dat is al een groot getal, maar te doen) topsectoren. Dus ECHT minder geld naar zaken die niet rechtstreeks voordeel bieden aan deze topsectoren, en ECHT 80% van geld en talent op deze topsectoren. Daarbij zeker ook aandacht en ruimte voor de vele prachtige MKB ondernemingen die hun waarde ook tijdens COVID-19 bewijzen.
 2. Intensieve samenwerking met in Europa gevestigde innovatieve bedrijven en instituten zodat er een wereldwijd concurrentieel voordeel ontstaat in deze sectoren.
  Centrale krachtige coördinatie voor elk van de topsectoren die de inzet vanuit Nederland als geheel (toegepast onderzoek EN productie) afstemt binnen Nederland in samenhang met in Europa gevestigde onderzoeks- en realisatiepartners. Inzet daarbij is om maximaal in te zetten op nieuwe sleuteltechnologieën zoals werkende ‘Augmented Intelligence’ (Mens + Machine), ‘Quantum computing’ etc.
 3. Inzet van bewezen topleiders als knooppunten voor onze nationale inzet.
  Bewezen leiders, zoals Feike Sijbesma nu doet voor ons land, onderzoek en realisatie bij elkaar laten brengen, terwijl ze ook ‘ambassadeur’ zijn voor de topsector in Europa.

De Nederlandse topsectoren:

 1. Agri & Food
 2. Chemie
 3. Creatieve industrie
 4. Energie
 5. High Tech Systemen & Materialen
 6. Logistiek
 7. Life Sciences & Health
 8. Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
 9. Water & Maritiem

Deze negen topsectoren kenmerken zich door een hoge arbeidsproductiviteit, export en R&D investeringen. Ga voor details van ons beleid naar www.topsectoren.nl en voor cijfermatige onderbouwing van het bedrijvenbeleid naar www.bedrijvenbeleidinbeeld.nl.

Reacties, verbeteringen en meer: graag!

Peter Korsten
Global Leader IBM Institute for Business Value

1 antwoord
 1. Ivo Weiler
  Ivo Weiler zegt:

  Natuurlijk, inzetten op onze topsectoren, maar wel kijkende naar de toekomst en niet het verleden.

  Inzetten op verduurzaming en versteviging van ons socio-economisch stelsel. De huidige wereld economie is door een pure efficiency drive heel erg gevoelig geworden. We moeten weer veel kleine bedrijven hebben ipv een grote wereldspecialist. (Zie het Japanse Kaizen productiesysteem.)

  We moeten meer lokaal werken, leven, ontspannen. Dat hebben we nu getest, en het zou zo jammer zijn als we meteen allemaal gauw weer op de Eazyjet stappen om in Verwegistan bij te komen van deze crisis, en de file weer inspringen.

Reacties zijn gesloten.